KOVO Konkurent s.r.o., Vajanského 80, 984 01 Lučenec

mobil: +421 948 110 820, email: kovo@konkurent.sk